НОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 8 КЛАС 2022 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I” № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 26-27 май 2022 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите. До 10 юни 2022 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 10 юни 2022 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

·           Чужд език /по желание на ученика/

 

 

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2022 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 28 юни 2021 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-15 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 20 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21-22 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2022 г., вкл.

 

 

ПРОФИЛ: „Предприемачески с разширено изучаване на чужд език“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Предприемачество“

 • Чужд език:
  Английски език
 • Профилиращи предмети:
  Предприемачеството

    Информационни технологии

География и икономика

 • Балообразуващи предмети:
  Български език и литература и математика
 • Оценки от НВО: 2 БЕЛ + 2 Математика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА: „Данъчен и митнически посредник“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Митническо и данъчно обслужване“

 • Чужд език:
  Английски език, Руски език и Немски език
 • Балообразуващи предмети:
  Български език и литература и математика

Оценки от НВО: 2 БЕЛ + 2 Математика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *