МКБППМН – СО район „Надежда“ стартираха дискусионен тренинг с учениците от 6а и 6б клас на 15. СУ „Адам Мицкевич“ – гр.София на тема „Кои са нашите герои?“

На 25. 01. 2024г. психологът на училището съвместно представители на МКБППМН – СО район „Надежда“ стартираха дискусионен тренинг с учениците от 6а и 6б клас на 15. СУ „Адам Мицкевич“ – гр.София на тема „Кои са нашите герои?“ . Дискусионният тренинг ще се проведе в три части в три последователни седмици.
В първа част на програмата бе под наслов „Кои са нашите герои?”.
Учениците имаха възможността да получат информация и да дискутират исторически и съвременни личности, които биват определяни като герои/злодеи. В презентационната част лекторът открои важни стъпки, по които учениците да се водят, когато определят дадена личност или събитие, категоризирайки го като- герой/злодей, героизъм/злодеяние. Учениците бяха насърчени да дават предложения за нравствени добродетели, постъпки и цели, чрез които да категоризират личности, които познават както от историята, така и от съвремието ни.
Втора част – „Героите в нашата история“ – 01. 02. 2024г.
Трета част – „Героите и ние“ – 08. 02. 2024г.
Целта на програмата е да обърне специално внимание на актуалния фокус на учениците, техните възприятия за ценностите, чрез които формират представата си за това какво е герой, героизъм, злодей, злодеяние.
Програмата предоставя възможност децата да се запознаят с ефективен модел, чрез които да коригират своите представи и уменията, чрез които филтрират заобикалящата ги информация. Дискусионният тренинг цели да изгради осъзнаване за важността на нравствените добродетели у подрастващите.
Учениците си припомниха нравствени качества, като алчност, щедрост, мързел, трудолюбие, горделивост, доброта и други, познати от нашето ежедневие, бит и националност. Достигнаха до разбирането за тяхната важност, при формирането на своите представи.
В първа част на програмата „Кои са нашите герои?“ – учениците проявиха интерес към темата, участваха ентусиазирано в дискусията. Бяха поощрени да изразяват открито своите мисли, нагласи и предложения. Всички шестокласници получиха подарък – специална образователна книжка, в която да записват и отбелязват своите отговори, идеи и предложения по темата. Учениците изразиха мнение, че с нетърпение ще очакват следващите модули на програмата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *