Директори на 15 СОУ

1. Роза Милчева
2. Григор Манджуков
3. Райна Кръстева Цолова
4. Петър Симеонов Ванчев
5. Димитър Пенев Капаранов
6. Емил Младенов
7. Райна Спасова
8. Иванка Кънева
9. Иванка Балдачка
10. Радка Делева
11. Асен Александров
12. Веселин Куюмджиев
13. Рилка Иванова Ангелова
14. Ваня Минева