Квалификация на педагогическите специалисти

„Нови методи на преподаване“ – „Проектно-базиран подход в обучението“ – вътрешно-институционално обучение на колектива на 15 СУ. „Адам Мицкевич“ – 16-17.12.2023 г., гр. Ниш