Летопис на училището

15 училище е създадено през 1950 година. Първият негов директор е Роза Милчева.    Тогава училището е девическо и в него се обучават 850 девойки, разпределени в 19 паралелки. Пет години по-късно – през 1955 година – 15 училище е преобразувано от девическо в смесено и в него се обучават вече 950 младежи и девойки.

По това време то няма собствена сграда и се помещава на различни места. Училището се разраства и това налага да започне строеж на специална сграда. Тази специална сграда е днешната сграда на 15 училище. Тя е открита на 15.09.1963 г. и от тогава до днес нашето училище ползва тази сграда. Тя е светла и просторна. Има 20 учебни стаи, библиотека, физкултурен салон и множество стаи предвидени за кабинети.

Много скоро сградата е добре обзаведена и озеленена, а броят на учениците достига 1200 в 31 паралелки. Тук са работили изявени учители и под умелото ръководство на добри директори 15 училище започва да печели множество награди от всички институции. Наградите са толкова много, че не могат да бъдат изброени. За отбелязване е върховата точка в развитието на 15 училище. Тя е достигната между 1963 и 1968 година, когато директор е Емил Младенов. Тогава 15 училище е първенец в столицата по следните показатели:
– озеленяване, хигиена, младежка и комсомолска дейност, бригадирска дейност.

По – късно при управлението на Иванка Кънева, 15 училище достига върхово място по успех на учениците си.

Средният успех е следният:
– начален курс – Мн. Добър 4,95
– среден курс – Мн. Добър – 4,83
– гимназия – Мн. Добър 4,60
а много от учениците му завършват със златни медали средното си образование.
В летописната книга не е записано кога точно училището получава името на своя патрон Адам Мицкевич. Но за първи път това се споменава през учебната 1975-1976 година. По – късно започва традиция за празнуване на патронен празник на 15 училище. В момента в 15 СОУ се обучават 408 ученици в 19 паралелки и е налице стремеж на педагогическия колектив за възраждане на славните традиции на училището.