Учебни планове

Училищен учебен план подготвителна група 5 и 6 годишни

Училищен учебен план за 1а клас.

Училищен учебен план за 1б клас.

Училищен учебен план за 1в клас.

 

Училищен учебен план за 2а клас.

Училищен учебен план за 2б клас.

Училищен учебен план за 2в клас.

 

Училищен учебен план за 3а клас.

Училищен учебен план за 3б клас.

Училищен учебен план за 3в клас.

 

Училищен учебен план за 4а клас.

Училищен учебен план за 4б клас.

 

Училищен учебен план за 5а клас.

Училищен учебен план за 5б клас.

 

Училищен учебен план за 6а клас.

Училищен учебен план за 6б клас.

Училищен учебен план за 6в клас.

 

Училищен учебен план за 7а клас.

Училищен учебен план за 7б клас.

 

Училищен учебен план за 8а клас.

Училищен учебен план за 8б клас.

 

Училищен учебен план 9а клас

School_lesson_plan_9a

Училищен учебен план 9б клас

School_lesson_plan_9b

 

Училищен учебен план за 10а клас.

Училищен учебен план за 10б клас.

 

Училищен учебен план за 11а клас.

Училищен учебен план за 11б клас.

 

Училищен учебен план за 12а клас.