Бюджет

Бюджет 2022

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през първото тримесечие на 2022 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през второто тримесечие на 2022 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през третото тримесечие на 2022 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през четвъртото тримесечие на 2022 година.

Бюджет 2021

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през първото тримесечие на 2021 година

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през второто тримесечие на 2021 година

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през третото тримесечие на 2021 година

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през четвъртото тримесечие на 2021 година

Бюджет 2020

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през първото тримесечие на 2020 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през второто тримесечие на 2020 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през третото тримесечие на 2020 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през четвърто тримесечие на 2020 година.

Бюджет 2019

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през първото тримесечие на 2019 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през второто тримесечие на 2019 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през третото тримесечие на 2019 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през четвъртото тримесечие на 2019 година.

Бюджет 2018

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през първото тримесечие на 2018 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през второто тримесечие на 2018 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през третото тримесечие на 2018 година.

Отчет за бюджета по заповеди и параграфи през четвъртото тримесечие на 2018 година.