Състезания

СЪСТЕЗАНИЯ 2023-2024

 

Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2023/2024 г. за седемнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки Дата на получаване на материали Дата на провеждане Обявяване на резултати  и получаване на грамоти
“Аз рисувам” 27.09.-10.10.2023 г. 11.10.-18.10.2023 г. 19.10.2023 г. 15.11.2023 г.
“Аз и знанието” 18.10.- 07.11.2023 г. 09.11.-15.11.2023 г. 21.11.2023 г. 18.12.2023 г.
“Аз, природата и светът” 15.11.-30.11.2023 г. 01.12.-12.12.2023 г. 14.12.2023 г. 12.01.2024 г.
“Аз и числата” 04.01.-12.01.2024 г. 15.01.-23.01.2024 г. 25.01.2024 г. 23.02.2024 г.
“Аз общувам с Европа” 01.02.-12.02.2024 г. 14.02.-20.02.2024 г. 22.02.2024 г. 15.03.2024 г.
“Аз и буквите” 23.02.-11.03.2024 г. 13.03.-19.03.2024 г. 21.03.2024 г. 15.04.2024 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени в Резултати

22.04.- 26.04.2024 г. 30.04.2024 г. 15.05.2024 г.

За повече информация на сайта на сдружението:  https://www.sbnu.org/kalendar/