Условия за кандидатстване

ПРИЕМ СЛЕД УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ОТ НВО – 2023.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ПРОФИЛ: „Предприемачески с разширено изучаване на чужд език“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Предприемачество“

 • Чужд език:
  Английски език
 • Профилиращи предмети:
  Предприемачество;  Информационни технологии;   География и икономика
 • Балообразуващи предмети:
  Български език и литература и математика;       Оценки от НВО: 2 БЕЛ + 2 Математика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА: „Митническо и данъчно обслужване“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Митническо и данъчно обслужване“

 • Чужд език:
  Английски език, Руски език и Немски език
 • Балообразуващи предмети:
  Български език и литература и математика;       Оценки от НВО: 2 БЕЛ + 2 Математика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА: „Застрахователно дело“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Застрахователно дело

 • Чужд език:
  Английски език, Руски език и Немски език
 • Балообразуващи предмети:
  Български език и литература и математика;       Оценки от НВО: 2 БЕЛ + 2 Математика