Прием след 7-ми клас

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на
ученици в VIII клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година

ПРИЕМ-8-2024-2025-NEW