Екип

Име Длъжност
Ваня Минева Директор, училище
Лилла Гунчева Заместник-директор, учебна дейност
Евгени Ганчев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Янислав Стойчев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мария Шопова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Никол Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Юлия Шивачева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела Парушева Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Николета Михайлова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Валиана Наджи Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Милица Божкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Екатерина Гюзелева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Светла Генова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Диана Благоева-Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Алла Папучарова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Емил Баргазов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Красимира Паунова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Жана Янкова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Зоя Божикова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Стефани Виткова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Асен Попов Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Гергана Манолова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
София Николова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Маргарита Попова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Нели Ангелова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Емил Ставров Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Николай Петков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Женя Тодорова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Румяна Предова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Яница Райкова Психолог, училищен
Виктория Лапчева Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
Анелия Стоянова-Лазарова Учител, ресурсен
Маргарита Думанова Учител, ресурсен
Ирина Манова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Ели Маврова-Петрина Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Катя Владимирова Учител, подготвителна група
Мария Трайкова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Маргарита Огнянова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Кристина Гановска Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Веселка Веселинова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Петя Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Цветелина Давидкова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Илонка Минголова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елка Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Моника Крумова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Иван Илиев Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Катя Стаменова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Мирела Божкова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Зорница Данкова-Андреева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Десислава Русева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Веселина Гайдарска Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Недялка Миткова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Любомира Хараламбиева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Павлета Павлова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Ралица Йорданова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Маргарита Николова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Пламена Иванова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас