Информация за НВО и ДЗИ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2024

Националното външно оценяване за седмокласниците и за десетокласниците вече ще е в различни дни. Датите за изпитите на седмокласниците през следващата учебна година се изместват по-късно, за да имат повече време за подготовка. По този начин ще се облекчи и организацията в редица училища в дните на изпитите. По български език и литература за седми клас е предложена дата 17 юни 2024 г., а по математика – 19 юни 2024 г. Резултатите трябва да бъдат обявени до 1 юли.

Планира се националното външно оценяване по български език и литература за десети клас да е на 10 юни 2024 г., а по математика – на 12 юни 2024 г. За четвъртокласниците оценяванията ще са на 27 и 28 май. На 17 и 20 май 2024 г. е планирано да се проведат задължителната матура по български език и литература и вторият задължителен изпит за учениците, които са се обучавали по профилиращ предмет или за професия.

Допълнителните изпити по предмет по желание на ученика ще са в периода 22 – 31 май 2024 г. Втората сесия за изпити през август предвижда изпитът по български език и литература да е на 22 август, а вторият задължителен ДЗИ – на 23 август 2024 г. Дните, в които се провеждат ДЗИ и НВО за седми клас, отново ще са неучебни – това са 17 и 20 май, 19 и 21 юни.

И през следващата учебна година учениците ще имат няколко по-продължителни почивки, освен лятната ваканция. През есента неучебни ще бъдат дните от 1 до 5 ноември 2023 г., а Коледната ваканция ще е от 23 декември 2023 г. до 2 януари 2024 г. Между двата срока няма да се учи три дни – от 3 до 5 февруари. Планира се пролетната ваканция от първи до единадесети клас да е девет дни – от 30 март до 7 април включително, като дванадесетокласниците ще почиват от 5 до 7 април.

 

Дати за провеждане на НВО – 4 клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

 

Дати за провеждане НВО 7 клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

Дати за провеждане на НВО 10 клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

• Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

– за ниво А2, начало 09,30 часа

– за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

zap2050_NVO_01092023-NEW-2

 

Дати за провеждане на ДЗИ – 12 клас

 

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература   – 17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на

професионална квалификация (в частта му по теория на професията)             – 20 май 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2024г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 16.05.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  –  22 август 2024 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               –  23 август 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      в периода 26 август – 30  август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 26.06 – 11 .07.2024г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 21.08.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ