Информация за НВО и ДЗИ

Дати за провеждане на НВО – 4 клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

Дати за провеждане НВО 7 и 10 клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

zap_NVO_2022_2023

Дати за провеждане на ДЗИ – 12 клас

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
31 май 2023 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28
август – 1 септември 2023 г.

График дейности ДЗИ

grafik-DZI-22-23-24072022