Прием 1-ви клас

Уважаеми родители,

Предстои Ви да направите един от най-важните избори за бъдещето на Вашето дете – първото училище, първия учител, защото започва нов етап от живота му.

Направете правилния избор! Първите четири години в училище са изключително важни за всяко дете!

За нас, учителите от 15. Средно училище , ще бъде чест да ни се доверите, да обучаваме и възпитаваме Вашите деца, да отворим първи вратите към необятната шир на знанията.

В нашето училище работят всеотдайни учители, за които професията учител е мисия и призвание!

Добре дошли при нас!

 

Кандидатстването и класирането за град София ще се извършва чрез централизирана система ИСОДЗ.

План приемът за първи клас в Средно училище „Адам Мицкевич“ за учебната 2022/2023 .година ще се осъществи в ТРИ ПАРАЛЕЛКИ – 66 ученици.
Избираемите учебни часове /ИУЧ/ за трите паралелки са по избор:

1. Български език и литература – часа;
2. Английски език – 1 час.

 

 

Училището предлага:

 

 1. Обучение по учебен план със ЗЧ – (задължителни часове)

ИУЧ – (избираеми учебни часове) – български език и литература, английски език;

 1. Учебници (безплатни учебници и учебни тетрадки),
 2. Целодневно обучение 1-4 клас
 3. Стол, бюфет
 4. Безплатна закуска
 5. Медицински кабинет, медицинско обслужване
 6. Библиотечно-информационнен център
 7. Физкултурни салони
 8. Футболно игрище
 9. Работа по проекти
 10. Приобщаващ екип: психолог, логопед, ресурсни учители
 11. Занимания по интереси:

 

Платени дейности:

 1. Английски език
 2. Футбол
 3. Джудо
 4. Танцов състав

 

Всяка класна стая разполага с интерактивна дъска.

 

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ИСОДЗ –  https://www.youtube.com/watch?v=OHoEi-MH31M

https://www.youtube.com/watch?v=CvibG5owWVU

 

ПИСМО ОТ д-р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД   

 

ПРЕДИ

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ

График на дейностите за прием на деца в първи клас

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС