Третата национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ и СБУ

Представители на 15-то СУ „Адам Мицкевич“ взеха участие в Третата национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ и СБУ
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители бяха организатори на Третата национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която се проведе на 17 март 2023 г. от 10.00 часа в сградата на висшето училище. 15-то СУ „Адам Мицкевич“ бе едно от малкото училища от столицата и страната, поканени да вземат участие на престижната конференция.Форумът се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и доктор хонорис кауза на ВУЗФ. Конференцията бе открита от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Целта на форума беше да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование.

Първият панел бе посветен на състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него основен доклад представи д.ик.н Янка Такева. Доклади по темата бяха представени и от Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН и Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Във фокуса на втория панел бяха съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели от ВУЗФ представиха опита си по различни теми: дефицитите в обучението по икономика в средното образование; зелено ли е бъдещето на планетата; учителят като ментор в живота на ученика; обучението по финансова грамотност и др. Основни презентации по време на форума изнесоха, проф. д-р Боян Дуранкев, акад. Сава Гроздев, проф. д-р Даниела Илиева, проф. д-р Теодора Лазарова, доц. д-р Джеймс Йоловски.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *