Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Във връзка с дейности по превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества от ученици, 15 СУ „Адам Мицкевич“- гр. София работи съвместно с Министерство на образованието и културата по общ механизъм за противодействие за постигане на реален напредък в тази насока.

Политиката се следва и споделя от цялата училищна общност и е подкрепена от всички отговорни институции – „Държавна агенция за закрила на детето“, „Министерство на здравеопазването“, „Министерство на младежта и спорта“, Главна дирекция „Национална полиция“, Агенция „Митници“,  Главна дирекция „Борба с организираната престъпност, Национално сдружение на общините в България.

Механизмът съдържа в себе си ясно очертани алгоритми за последователни действия и отговорности, задължителни за постигане на ефективност при предотвратяване употребата, злоупотребата и разпространяването на наркотични вещества от ученици.

В документа са включени насоки за съвместна работа с ангажираните институции, провеждане на дискусии, семинари, информационни кампании, тренинги и други, които са от съществено значение за предприемането и прилагането на подходящи  мерки и предоставяне на ефективна помощ.

В механизма за противодействие е разписана и необходимостта от последователно сътрудничество между родителите и училищните органи. Тази необходимост се определя като съществена и с решаващо значение за решаването на проблема с употребата на наркотични вещества от ученици.

15. СУ „Адам Мицкевич“- гр. София подкрепя и следва политика, насочена към превенция на употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества от ученици. Стриктно следи за изпълнението на разпоредбите в механизма и регулярно провежда дейности с цел информираност и превенция сред учениците.

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2023/11/Prilojenie-1_10.pdf

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *