НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 15 СУ

ЗАПОВЕД № 1002 / 01.09.2021год. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Педагогическия съвет, взето с Протокол № от заседание, проведено на 01.09.2021г.

Запознеайне се с нарезмата тук: ЗАПОВЕД

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *